Kinderbekkenfysiotherapie

Informatie voor kinderen   

Plassen en poepen is gewoon?

Als jij elke dag drinkt en eet, moet je ook plassen en poepen. Dat moet eigenlijk iedereen, ook de grote mensen en alle dieren. Dit klinkt heel gewoon, maar toch zijn er heel veel kinderen (en ook grote mensen) waarbij dit niet gewoon is.

Zij hebben problemen met plassen en poepen.
Misschien heb jij ook weleens:

 • Plasongelukjes
 • ’s morgens een nat bed
 • Dat je heel vaak moet plassen
 • Vaak een blaasontsteking
 • Poepongelukjes
 • Dat je poep er niet uit komt
 • Vaak buikpijn
 • Of nog iets anders….

Dat is dan heel vervelend. Misschien praat je hier liever niet over. Maar toch zal je merken dat er vaak wat aan te doen is.

Wat is een kinderbekkenfysiotherapeut? (KBF)
Een KBF is een fysiotherapeut die kinderen kan helpen met poep- en/of plasproblemen. Om goed te kunnen plassen en poepen gebruik je spieren. Bij poep- en plasproblemen moet je vaak weer leren deze spieren goed te gebruiken.

Wat doet de kinderbekkenfysiotherapeut?
Eerst wil de KBF van alles weten over jouw problemen met plassen en/of poepen, of je pijn hebt of dat er plas- of poepongelukjes voorkomen. Er worden heel veel vragen gesteld aan jou en aan jouw papa of mama.
De KBF gaat onderzoeken hoe het komt dat je een probleem hebt met plassen en/of poepen. Er wordt gekeken of je goed kan bewegen. Bewegen doe je met spieren. Er zijn spieren die er voor zorgen dat je kunt lopen, rennen, springen, sporten en nog veel meer.
Er is ook een spier die meehelpt om je plas en poep op te houden. Dat is je bekkenbodemspier.
Deze spier kun je niet zien, maar als hij het goed doet ben je de baas over je plas en poepgaatje. Deze spier lijkt een beetje op een deurtje. Je kunt hem open en dicht doen. Bij het onderzoek kijkt en voelt de KBF of jij dit kan. Als de deur open is kun je plassen en/of poepen. Als de deur dicht is houd je de plas en/of poep op.
De KBF wil graag weten hoeveel je drinkt en wat je allemaal eet, want als je goed eet en drinkt werkt de plas- en poepfabriek in je buik veel beter.

Wat ga je leren bij de kinderbekkenfysiotherapeut?
Je leert wat de plas- en poepfabriek is en wat belangrijk is om je plas- en poepgaatje goed te laten werken.

De plasfabriek
Als je drinkt wordt er plas gemaakt in je buik. De plas komt er bij je plasgaatje uit. Drink je te weinig dan wordt het moeilijk om genoeg plas te maken. Het beste is als je 6-8 glazen per dag drinkt.

Wat kan er niet goed gaan?

 • Je gaat te laat naar de wc en je plast wel eens (een beetje) in je broek.
 • Je gaat te vaak naar de wc, wel meer dan 8x.
 • Je vindt het heel moeilijk om je plas op te houden en plast wel eens (kleine beetjes) in je broek.
 • Je gaat heel weinig plassen. Je houdt je plas te lang op. Je gaat minder dan 5x. Dat is te weinig.

De poepfabriek
Als je eet wordt er poep gemaakt in je darmen. Je poep komt er bij je poepgaatje uit.

Wat kan er niet goed gaan?

 • Je vindt het heel moeilijk om je poep op te houden en er komen wel eens kleine stukjes poep of een poepveeg in je onderbroek.
 • Je vindt het heel moeilijk om te kunnen poepen. Je houdt het te lang op. Er komt te veel poep in je darmen. Je krijgt hele harde, dikke en grote poep. Je gaat te weinig naar de wc om te poepen en je hebt veel buikpijn. Je plas- en poepfabriek werken samen. Als je poepfabriek niet goed werkt, kan dat ook plasproblemen geven.


Wat ga je oefenen ?
Je gaat bij de KBF oefenen om beter te leren plassen en/of poepen. Het kan zijn dat je bekkenbodemspieren te hard werken, of je weet niet goed hoe je ze kunt gebruiken.
Daarvoor doen we soms oefeningen op een bal of allerlei evenwicht spelletjes. Je gaat ook leren waar je plas- en poepspiertjes zitten. En hoe je die kunt gebruiken. Sommige kinderen vinden dat een beetje moeilijk maar je leert het vast.
Als je alles goed begrijpt ga je thuis oefenen. Bijvoorbeeld:

 • hoe je op de wc moet zitten,
 • hoe je je buik slap kan maken
 • hoe je weet dat je moet plassen of poepen

Als je echt goed de baas wilt worden over je plas- en poepgaatje is het belangrijk om elke dag huiswerkoefeningen te doen. Zo kan jij jezelf het beste helpen om je probleem op te lossen.
En vraag gerust aan je ouders of ze je willen helpen om elke dag te oefenen.
Bedenk dat je echt niet de enige bent met dit probleem.
Bel of mail ons gerust als je iets wilt weten of als je het niet helemaal snapt.

Brigitte van der Bom-Mekel

Praktijk voor (Kinder-) Bekkenfysiotherapie
Hernhutterslaan 1, 3402 GX IJsselstein
T: 030- 6885876
E: info@bekkenfysiotherapieijsselstein.nl
www.bekkenfysiotherapieijsselstein.nl

Handige links:

www.plassen-en-poepen.nl
www.lwkbf.nl  landelijke vereniging voor kinderbekkenfysiotherapeuten
www.mlds.nl   maag-darm-lever stichting info site diversen
www.voedingscentrum.nl  informatie over voeding en vezels
http://www.continence.org.au  Continence Foundation of Australia  

Informatie voor ouders

Wist u dat?……

 • 15% van de 5-jarigen in bed plast
 • Ca 7% van de  4-7-jarigen in de broek plast
 • 1-3% van de 4-jarigen niet zindelijk is voor ontlasting
 • Zindelijkheidsproblemen iets vaker voorkomen bij jongens
 • In groep 3 en 4 wel 4 kinderen zitten die niet zindelijk zijn (in een groep van 30 kinderen)
 • Uw kind dus niet de enige is! Maak het bespreekbaar met de huisarts of bij de kinderbekkenfysiotherapeut.

Wat is kinderbekkenfysiotherapie?
Kinderbekkenfysiotherapie is het specialisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tot 18 jaar met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut gaat samen met u en uw kind werken aan dit probleem.

Wanneer kinderbekkenfysiotherapie?
Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo. Toch loop je soms tegen verschillende problemen aan. Problemen die verder gaan dan een kind dat geen zin heeft om op het potje of de wc te zitten, zoals:

 • Obstipatie
  Uw kind houdt onbewust zijn ontlasting op. Gevolg hiervan is buikpijn en/of harde pijnlijke ontlasting.
  Dit kan leiden tot angst voor poepen en/of broekpoepen, of gedragsverandering.
 • Plas en poep angst
 • Terugval in de zindelijkheid
  Uw kind gaat ineens weer in zijn broek plassen en poepen en geeft niet meer aan dat hij/zij naar de wc moet.
  Ondanks dat uw kind al maanden zindelijk is, gebeuren er regelmatig  “ongelukjes”.
 • Bedplassen
 • Broekpoepen
 • Regelmatig blaasontsteking
 • Heel vaak plassen
 • Niet herkennen van aandrang

Daarnaast kunnen kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme of ADHD) problemen hebben met het herkennen van de aandrang en kunnen ze daardoor niet goed zindelijk worden.

Wat kan de kinderbekkenfysiotherapeut betekenen?
Uit onderzoek is gebleken dat verlies van urine of ontlasting voor kinderen één van de ergste dingen is die hen kan overkomen. Urineverlies en verlies van ontlasting kan reden zijn voor gepest worden of schaamtegevoelens. Door het onvermogen van kinderen om controle te krijgen over hun blaas en darmen doen ze vaak alsof de klacht niet bestaat (niet expres!).
Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet.
Het doel van de therapie is om het kind aan te leren waar de bekkenbodemspieren, de blaas en darmen zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer het kind moet plassen en poepen. Het krijgt inzicht in het leren voelen van aandrang en goed te reageren op aandrang signalen.
De therapie is spelenderwijs en gericht op de belevingswereld van het kind.

Hoe gaat de kinderbekkenfysiotherapeut te werk?
Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een intakegesprek plaats vinden samen met uw kind. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.
Na het intakegesprek zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Er wordt gekeken naar de algemene motoriek van uw kind, zoals het lopen, rennen, springen, hinkelen, huppelen etc. Dit is nodig om te zien op welke manier hij/zij beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Verder wordt er gekeken of de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Behandeling
Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn. Samen met u en uw kind wordt er een behandelplan besproken. De therapie bij kinderen met plas – en/of ontlastingsproblemen kan bestaan uit:
Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
Voorlichting: met behulp van leuk en overzichtelijk plaatmateriaal krijgt het kind inzicht in zijn of haar plas / poepprobleem.
Aanleren van juist toiletgedrag / toiletritme / toilethouding
Algemene adviezen ten aanzien van het drinken en eten
Oefentherapie gericht op:

 • algemeen lichaamsgevoel en beweging
 • bewustzijn en functie van de bekkenbodemspieren
 • verbeteren van plas- en ontlastingstechniek
 • adequaat reageren op aandrang en/of het vergroten van blaascapaciteit
 • ontspannen ademhaling
 • ontspanning algemeen

Het is van belang om de oefeningen met grote regelmaat te herhalen voor een zo goed mogelijk resultaat. Ook thuis is het nodig om te oefenen. De therapie vraagt dus veel inzet van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt, des te groter is de kans op verbetering / herstel.

Vergoeding kinderbekkenfysiotherapie
Kinderbekkenfysiotherapie wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed uit de basisverzekering.
Voor het behandelen van kinderen willen wij graag dat de huisarts op de hoogte is en behandelen wij op verwijzing.
Herkent u de genoemde problemen in deze folder bij uw kind dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of kinderarts of met een van onze twee kinderbekkenfysiotherapeuten.
Er is vaak iets te doen aan de klachten van uw kind!

Kinderbekkenfysiotherapie bij Fysiotherapie van der Bom-Mekel

 • Brigitte van der Bom-Mekel is geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Daarna heeft zij nog de 1-jarige specialisatie kinderbekkenfysiotherapie gevolgd en diverse nascholingen.
 • Er wordt nauw samen gewerkt met huisartsen, kinderfysiotherapeuten, kinderpsycholoog, JGZ en diverse specialisten van de ziekenhuizen en klinieken in de regio.
 • Wij zijn aangesloten bij het KNGF, NVFB, Landelijke Werkgroep KBF en Vereniging voor Urotherapie.
 • Wij behandelen kinderen vanaf 5 jaar. Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen wij adviseren en begeleiden in het zindelijkheidsproces, samen met de ouders.
 • Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij ons.

Praktijk voor (Kinder-)Bekkenfysiotherapie
Hernhutterslaan 1
3402 GX IJsselstein
T: 030- 6885876
E: info@bekkenfysiotherapieijsselstein.nl
www.bekkenfysiotherapieijsselstein.nl
© Continence Foundation of Australia