Bekkenfysiotherapie

69912_nl_editor-photo4
In deze praktijk wordt de Geregistreerde Bekkenfysiotherapie verzorgd door Brigitte van der Bom-Mekel

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Ze richt zich op het voorkomen en het behandelen van klachten binnen het gebied van bekken, bekkenbodem, buik en lage rugpijn bij  vrouwen, mannen en kinderen. De klachten in dit gebied kunnen zeer belastend zijn. Het gaat daarbij immers vaak om problemen met plassen, ontlasting en/of seksualiteit en/of pijnklachten in deze regio.
Veel mensen, klein én groot, schamen zich ervoor, durven niet meer uit te gaan of te sporten. Gelukkig kan er vaak iets aan gedaan worden en/of bieden wij hulp in het leren omgaan met deze klachten.

Problemen rondom het bekken en/of bekkenbodem komen veelvuldig voor. Niet alleen bij vrouwen maar ook bij mannen en kinderen.

Een greep uit de klachten die zich voordoen bij vrouwen en mannen:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen;
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting;
 • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem;
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling;
 • Een zwaar gevoel in de onderbuik door verzakkingen van de blaas, baarmoeder en/of darmen.
 • Pre- en postoperatief (Voor en na operaties ) rondom operaties zoals verzakkingen of andere gynaecologische en/of urologische en/of colorectale  ingrepen
 • Pre- en postoperatief rondom prostaatoperaties

Ook bij kinderen kan de bekkenbodem een grote rol spelen bij obstipatie, natte en vieze broeken, bedplassen en het proces van (niet) zindelijk worden.

Meer informatie over oorzaak en behandeling van deze problematiek bij kinderen kunt u vinden onder de tab kinderbekkenfysiotherapie

Wat kunnen wij u bieden?

Problemen die met plassen, ontlasting, vrijen, buik en/of bekkenpijn te maken hebben worden door een van ons met u besproken. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:

a) Behandeling / begeleiding
b) Deskundig advies
c) Preventie

A) Behandeling

Allereerst brengt de bekkenfysiotherapeut de klachten in beeld door middel van een vraaggesprek. Daarnaast zal de therapeut een onderzoek doen naar de lage rug, buik en bekkengebied om vast te stellen hoe deze functioneren. De therapeut kan ook een inwendig onderzoek doen om te voelen hoe u de spieren van de bekkenbodem gebruikt. Voor een verdere behandeling wordt een behandelplan gemaakt. Dit kan bestaan uit:

 • Oefeningen

Over het algemeen is het eerste doel om meer bewust de bekkenbodem en het bekkengebied te  voelen. Door uitleg en oefeningen leert u zelf weer  voelen hoe u de bekkenbodem kunt aanspannen en ontspannen. Oefeningen om goed te bewegen vanuit het bekken. Ook kunnen er juiste persgewoontes en plasgewoontes aangeleerd worden. Ademhaling -ontspanningsoefeningen worden uitgelegd en u leert voelen wat de relatie naar en met uw bekkenbodem is. De oefeningen en het bewust worden van de bekkenbodem vormen als basis het belangrijkste onderdeel van de therapie.

 • Apparatuur voor biofeedback (= terugkoppeling ) en electrostimulatie

Bio-of myofeedbackbehandeling is een methode die zichtbaar maakt of u de juiste spieren aanspant en ontspant. U koppelt zien en voelen met elkaar.
Electrostimulatie is een prikkel die wordt gebruikt om de spierkracht of spiergevoel te vergroten, pijn te dempen en te ontspannen.
– TENS is een apparaat om de pijn te dempen.

B) Deskundig advies

U kunt een persoonlijk advies krijgen over o.a. ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Soms is advies voldoende en hoeft geen behandeling te volgen.

Tevens kunt u terecht voor een eenmalig consult waarin wordt besproken of bekkenfysiotherapie zinvol is of dat een bezoek aan een arts of een begeleiding via een andere therapievorm geschikter is.

C) Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. In het bijzonder tijdens de zwangerschap en na de bevalling kan er veel voorkomen worden door de juiste adviezen en begeleiding.

Handige links:

http://www.bekkenfysiotherapie.nl/

https://www.bekkenbodemcheck.nl/

www.nvfb.nl

www.nvog.nl

www.bergmanclinics.nl/divisies/vrouwenzorg

www.proctoskliniek.nl

www.thuisarts.nl

www.mlds.nl

www.vezeltest.info

Brigitte van der Bom-Mekel, Geregistreerd Bekkenfysiotherapeut