Tarieven 2018

Hieronder vind u onze tarievenlijst. Deze is alleen van toepassing indien u geen aanvullende verzekering heeft bij uw zorgverzekeraar of als wij geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar. Onze praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst.

CODE  Prestatiebeschrijving     Prijs
1000  Zitting      € 35,00
1200  Zitting manuele therapie      € 52,50
1400  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. verslag     € 70,15
1600  Zitting bekkenfysiotherapie     € 52,70
1700  Lange zitting bij complexe zorgvraag     € 52,15
1850  Screening     € 17,55
 1864   Screening en intake en onderzoek fysiotherapie      € 60,00 
1870  Intake en onderzoek na verwijzing     € 53,00
     
 Toeslag voor uitbehandeling     € 16,60
 Inrichtingstoeslag     € 16,60
 Toeslag buiten reguliere werktjden/weekendtoeslag     € 17,00
     
1902  Rapportage, verslaglegging fysiotherapie aan derden     € 83,65
1920  Telefonische zitting     € 17,00
1950  Verstrekte verband- en hulpmiddelen, excl.administratiekosten     kostprijs
1960  Niet nagekomen afspraak fysiotherapie     € 23,00
1961  Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie     € 28,20
1962  Niet nagekomen afspraak manuele therapie     € 28,20
 Probes / aanvullende hulpmiddelen voor bekkenfysiotherapie (via Pelvitec)     kostprijs
 

 

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2018 voor patiënten die niet aanvullend verzekerd of verzekerd zijn en waarmee wij met de betreffende zorgverzekeraar geen afspraken hebben gemaakt over de tarieven.

Indien u vragen heeft over deze prijslijst kunt u deze uiteraard aan uw fysiotherapeut of ondergetekende stellen. 

Brigitte J.L. van der Bom-Mekel