Tarieven 2018

Hieronder vind u onze tarievenlijst. Deze is alleen van toepassing indien u geen aanvullende verzekering heeft bij uw zorgverzekeraar of als wij geen overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar. Onze praktijk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland een overeenkomst.

CODE  Prestatiebeschrijving     Prijs
1000  Zitting      € 35,00
1001  Toeslag voor uitbehandeling     € 16,60
1002  Inrichtingstoeslag     € 16,60
1003  Toeslag buiten reguliere werktjden/weekendtoeslag     € 17,00
1200  Zitting manuele therapie     € 52,50
1301  Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen              n.v.t.
1302  Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen              n.v.t.
1303  Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen              n.v.t.
1400  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief verslag     € 70,15
1500  Zitting oedeemtherapie       n.v.t.   
1600  Zitting bekkenfysiotherapie     € 52,70
1700  Lange zitting bij complexe zorgvraag     € 52,15
1864   Screening, intake en onderzoek       € 60,00 
1850  Screening     € 17,55
1870  Intake en onderzoek na verwijzing     € 53,00
1902  Rapportage, verslaglegging fysiotherapie aan derden     € 83,65
1920  Telefonische zitting     € 17,00
1950  Verstrekte verband- en hulpmiddelen, excl.administratiekosten     kostprijs
1960  Niet nagekomen afspraak fysiotherapie     € 23,00
1961  Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie     € 28,20
1962  Niet nagekomen afspraak manuele therapie     € 28,20
 

 

 

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2018 voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn of verzekerd zijn en waarmee wij met de betreffende zorgverzekeraar geen afspraken hebben gemaakt over de tarieven.

Indien u vragen heeft over deze prijslijst kunt u deze uiteraard aan uw fysiotherapeut of ondergetekende stellen. 

Brigitte J.L. van der Bom-Mekel